KIILA-Kuntoutusta työikäisille

KIILA-KUNTOUTUS – uutta Karjalohjalla!

Karjalohjan Kuntoutumiskeskus toteuttaa vuoden 2024 alusta alkaen myös Karjalohjan toimipisteessä ammatillista Kiila-kuntoutusta!

Kiila-kuntoutus tukee työelämässä olevien ammatillista työ- ja toimintakykyä sekä työelämässä jatkamista. Kiila-kuntoutus on tarkoitettu työelämässä oleville alle 67-vuotiaille työntekijöille ja yrittäjille, joiden sairauden arvioidaan aiheuttavan lähivuosina työkyvyn olennaisen heikentymisen. Kiila-kuntoutukseen voi hakeutua mikäli työntekijän tai yrittäjän työkyky on vaarassa perussairauden aiheuttaman työ- ja toimintakyvyn alenemisen vuoksi ja hänen ansaintamahdollisuudet ovat heikentymässä.

Lue lisää