Sairausryhmäkohtainen kuntoutus

Sairausryhmäkohtainen kuntoutus (Kela)

Sairausryhmäkohtaista kuntoutusta on tarjolla Karjalohjan Kuntoutumiskeskuksessa (Karjalohja)

 

MBO sairastavien kuntoutus

Vaikeaa metabolista oireyhtymää (MBO) sairastavien kurssien tavoitteena on kuntoutujien työ-ja toimintakyvyn palautumisen tai parantumisen edistäminen.

Voimavarat ja tukea elämään

Voimavarat ja tukea elämään – mielenterveyskurssien tavoitteena on tukea mielenterveyskuntoutusprosessia kokonaisvaltaisella työotteella ja vahvistaa psyykkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia taitoja, jonka kautta henkilöllä olisi enemmän valmiuksia oman elämän hallintaan kuntoutusprosessissa.

Omaishoitajien kuntoutuskurssi

Omaishoitajien kurssien tavoitteena on kuntoutujien työ- ja/tai toimintakyvyn parantaminen.

Karjalohjan Kuntoutumiskeskus

Muistihäiriöisten, Alzheimer- ja dementiapotilaiden kuntoutus on tarkoitettu alle 65-vuotiaille työelämässä oleville tai kuntoutustuella tai eläkkeellä oleville henkilöille, joille sairaus aiheuttaa psyykkisiä ja fyysisiä tai sosiaalisia rajoituksia.