Tietosuoja Solaris Konsernissa – Solaris Kylpylöissä

Solaris Kylpylöihin kuuluvat Lohja Spa & Resort ja Kylpylähotelli Rauhalahti. 

Pyrimme ymmärtämään palveluidemme käyttäjien tarpeita ja luomaan heitä kiinnostavia sisältöjä. Sen vuoksi keräämme palveluidemme käyttäjiin liittyviä tietoja lukuisista eri lähteistä, muun muassa heidän käyttäytymisestään eri verkkopalveluissamme, uutiskirjeidemme tilaajatiedoista, erilaisista markkinointikampanjoistamme ja mediasisällöistämme. Tiedon käsittely mahdollistaa lisäarvon tuottamisen niin palveluidemme käyttäjille kuin mainostaja-asiakkaillemme.

Tässä yhteenvedossa kerrotaan tarkemmin, miten Solaris Konserniin kuuluvat yhtiöt keräävät ja käyttävät erilaisia tietoja. Käyttäjä hyväksyy tässä kuvatun tietojen käsittelyn käyttämällä Solaris Kylpyöiden palveluita. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä käytäntöjä, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää palveluitamme. Erilaisten sovellusten käyttöön sovelletaan näiden ehtojen lisäksi kulloinkin käytetyn ohjelmiston käyttöön liittyviä palveluntarjoajan (esim. Apple, Google, Microsoft) ehtoja.

Henkilötietojen käsittely

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä Suomessa voimassa olevaa tietosuojasääntelyä. Käsittelemme henkilötietoja (esim. nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) lainsäädännön sallimissa rajoissa esimerkiksi asiakkuuden tai suostumuksen johdosta ja sen mukaisesti. Lisäksi käsittelyä voidaan toteuttaa muun muassa suoramarkkinointia varten.

Pääasiallisesti keräämme henkilötietoja käyttäjiltä itseltään esimerkiksi kylpyläkäynnin tai palveluun rekisteröitymisen yhteydessä tai myöhemmin asiakkuuden aikana vaikkapa markkinointikampanjointien avulla. Käyttäjältä itseltään saamiemme tietojen lisäksi keräämme tietoja erilaisista julkisista ja yksityisistä rekistereistä. Jäljempänä kuvatulla tavoin voimme myös kerätä tietoa siitä, miten käyttäjä käyttää palveluitamme.

Käsittelemme henkilötietoja tässä yhteenvedossa ja kunkin palvelun rekisteriselosteessa kuvattuihin käyttötarkoituksiin. Henkilötietoja käsittelemme vain siltä osin kuin se on tarpeellista kullekin henkilörekisterille määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Käsittelemme henkilötietoja myös parantaaksemme käyttäjien palvelukokemusta, eli mm. tuotteiden ja asiakaspalvelun personoimiseksi (esim. käyttäjälle suositellut kylpylälomasisällöt ja henkilökohtaiset tarjoukset), digitaalisen mainonnan kohdentamiseksi, resurssien analysoimiseksi, ongelmien korjaamiseksi, petosten estämiseksi ja tuotekehityksen tueksi. Voimme yhdistää näitä tarkoituksia varten käyttäjää koskevia tietoja Solaris konsernin eri palveluista. Kaikki toimintamme ei edellytä tiedon käsittelyä henkilön tunnistavassa muodossa. Mikäli tunnistettavuus ei jossain tilanteessa ole tarpeen, tietoja voidaan esimerkiksi tuotekehityksessä käsitellä muun muassa koostetusti tai anonyymissä muodossa.

Itse toteuttamamme käsittelyn lisäksi saatamme siirtää ja luovuttaa palveluidemme käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, jotka eivät kuulu Solaris Konserniin. Palvelukohtaisten rekisteriselosteiden ja soveltuvan tietosuojasääntelyn mukaisesti tietoja voidaan esimerkiksi siirtää palveluntarjoajille, sekä luovuttaa kolmansille suoramarkkinointitarkoituksiin, sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin. Saatamme myös lähettää mainoksia yhteistyökumppaneidemme puolesta.

Mikäli käyttäjä hyödyntää maksullisia palveluitamme, voimme tallentaa käyttäjän korttitiedon salatussa muodossa kolmannen osapuolen järjestelmään käyttäjän suostumuksella jatkoveloitusten mahdollistamiseksi. Maksutietoja käsitellessä toimimme soveltuvan lainsäädännön sekä maksulaitosten edellyttämien ja valvomien ehtojen mukaisesti.

Solaris konsernin henkilörekistereiden selosteet löytyvät kunkin palvelun omalta internet-sivustolta tai asiakaspalvelusta, ja sieltä saa lisätietoa kunkin palvelun henkilötietojen käsittelystä.

Henkilötietojen tarkastaminen, muuttaminen ja poistaminen

Sinulla on milloin tahansa oikeus mm. tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot, pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista ja saada niistä kopiot. Pyyntö tulee tehdä sähköisesti tai kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Sinulla on myös oikeus kieltää Solaris Kylpylöitä käyttämästä sinua käsitteleviä tietoja viestinnässään. Kielto tulee tehdä sähköisesti tai kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden hyödyntäminen

Solaris Konsernin digipalveluissa voimme kerätä ja käyttää palveluiden käyttäjien käyttäytymistietoja. Käyttäjän tietokonetta ja muuta päätelaitetta koskevia tietoja voidaan kerätä evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on pieni tiedosto, joka tallentuu käyttäjän päätelaitteelle ja jonka avulla digitaalinen palvelu voi mm. käyttäjän näin halutessa tallentaa käyttäjän käyttäjätunnuksen ja salasanan seuraavaa vierailua varten. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja. Niitä ei voida käyttää virusten levittämiseen eivätkä ne mahdollista käyttäjän kovalevyllä olevien tietojen tutkimista.

Keräämme automaattisesti tietoja siitä, miten palvelun käyttäjä käyttää Solaris konsernin sivustoja ja mobiilisovelluksia (esim. vierailun kesto ja ajoittuminen sekä minkä hakulauseiden ja -sanojen sekä hakukoneen kautta vierailu on linkitetty), millä sivustoilla ja sivustojen alueilla käyttäjä käy sekä käyttäjän tietokonetta tai mobiililaitetta koskevia teknisiä tietoja (mukaan lukien IP-osoite, laitteen ID-tunnus, fyysinen sijainti, selain, operaattori ja käyttöjärjestelmätyyppi sekä niihin liittyvät URL-osoitteet).  Palveluumme rekisteröityneiden käyttäjien osalta voimme yhdistää tietoja heidän käyttämistään eri laitteista ja selaimista.

Teemme mainonnassa myös sosio-demografista kohdennusta, jossa mallinnus perustuu olettamukseen, että tietyn sosio-demografian omaavat selaimet käyttäytyvät verkostossamme samalla tavalla. Kyselytutkimuksella saamme tiedon tiettyjen käyttäjien kiinnostusalueista, jotka tilastollisella mallinnuksella laajennamme koskemaan laajempaa joukkoa.

Käyttäytymistietoja voidaan kerätä Solaris konsernin palveluissa tapahtuvista vierailuista Solaris Kylpylöiden ja Solaris Konsernin palveluntarjoajien sekä kolmansien osapuolten (mainostajat ja mainosverkostot, media- ja mainostoimistot, mittaus- ja seurantapalvelut) toimesta. Mekin voimme hyödyntää muilta kuin omilta internet-sivustoiltamme kerättyä käyttäytymistietoa. Käytämme Google Analytics – mainontaominaisuuksia (uudelleenmarkkinointi, Google Display – verkoston näyttökertaraportointi, Google Analyticsin kohderyhmätietojen ja aihepiirien raportointi).

Pyrimme mm. erilaisin fyysisin, elektronisin ja sopimuksellisin keinoin varmistamaan sen, ettei asiattomilla tahoilla ole pääsyä edellä mainittuihin tietoihin ja etteivät palveluntarjoajamme käyttäisi tietoja omiin tarkoituksiinsa. Kolmannet osapuolet pyritään myös sitouttamaan voimassaolevaan lainsäädäntöön ja itsesääntelyohjeistuksiin. Emme kuitenkaan valvo kolmansien osapuolten käytäntöjä emmekä vastaa niistä.  Internet on avoin järjestelmä, jossa on mahdotonta taata, etteivät luvattomat kolmannet osapuolet pysty ohittamaan turvaavia toimenpiteitä tai käyttämään tietoja sopimattomiin tarkoituksiin.

Digipalveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä toimintoja, kuten Facebookin tykkää-painike, jonka sisältö tulee suoraan Facebookista. Facebook, Google, Twitter ja muut vastaavat palveluntarjoajat voivat kerätä tietoja kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien ehtojensa mukaisesti.

Jotkut evästeet säilyvät käyttäjän koneella senkin jälkeen, kun tämä on lähtenyt sivustolta. Evästeet voivat säilyä kuukausia tai jopa vuosia viimeisen sivustolla käynnin jälkeen, ellei niitä poisteta.

Mikäli käyttäjä ei halua, että me tai yhteistyökumppanimme kohdistamme mainontaa tai sisältöä internet-käyttäytymisen perusteella, käyttäjä voi estää tämän kieltämällä haluamansa evästeet selaimensa asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin. On syytä huomioida, että evästeiden poistaminen tai estäminen ei estä mainonnan näyttämistä Solaris konsernin digipalveluissa ja voi aiheuttaa toimintahäiriöitä palveluiden käytössä tai niiden toimimattomuuden.

Evästeiden poistaminen tai estäminen on aina selainkohtainen.

Käyttäjän tulee huomioida, että edellä listattujen linkkien kautta tehdyt estot perustuvat evästeisiin ja päättyvät, mikäli käyttäjä poistaa kaikki selaimensa evästeet.

Ehtojen muutokset ja yhteystiedot

Tämä kuvaus on päivitetty viimeksi 1.12.2021. Varaamme oikeuden muuttaa tässä kuvattuja tietosuojakäytäntöjä ja päivittää näitä ehtoja sen mukaisesti.

Mikäli käyttäjällä on kysymyksiä Solaris konsernin palveluihin liittyen, pyydämme ottamaan yhteyttä kyseisen palvelun asiakaspalveluun. Mikäli yhteydenotto koskee nimenomaan Solaris Konsernin yksityisyyden suojaa ja/tai evästekäytäntöjä, pyydämme ystävällisesti lähettämään palautetta osoitteeseen

Solaris Konsernin verkkopalvelun henkilörekisterin ylläpitäjä on Somahallinto Oy – Solaris Kylpylät.

Yhteystiedot:

  • Solaris Kylpylät
  • Tero Eskola
  • Somahallinto Oy
  • Osoite: Kauppakaarre 1, 00700 Helsinki
  • Puhelin: 050 3626 707

 

GDPR-asetus

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä EU:n tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) ja Suomessa voimassa olevaa tietosuojasääntelyä.
Tämä kuvaus on päivitetty viimeksi 1.12.2021.