Tules kurssit

Työelämässä olevien tule-sairaiden kurssit

Karjalohjan Kuntoutumiskeskuksessa (Karjalohja) järjestetään erilaista Kelan kuntoutusta tule-sairaille.

Työelämässä olevien Tules-kurssit

Kuntoutumaan Lohjanjärven rannalle!


Karjalohjan Kuntoutumiskeskus toteuttaa vuoden 2024 alusta alkaen myös Karjalohjan toimipisteessä tuki- ja liikuntaelinsairaiden kuntoutusta!

Tules-kuntoutus on tarkoitettu yli 18-vuotiaille, joilla on jokin tuki- ja liikuntaelinsairaus. Kohderyhmät on jaoteltu kolmeen ryhmään: 1. Selkäsairaat 2. Niska-hartiaoireiset 3. Alaraajaoireiset. Kuntoutuskursseja toteutetaan yli ja alle 68-vuotiaille.

Työelämässä olevien Tules-kurssien (niska-, selkä- ja nivel-kurssit) kokonaistavoitteena on kuntoutujan työ- ja toimintakyvyn palautuminen, parantuminen tai ylläpysyminen.

Työelämässä olevien tule-sairaiden elämänhallintakurssien ja kivunhallintakurssien tavoitteita ovat työ- ja toimintakyvyn palauttaminen, parantaminen ja ylläpitäminen sekä kuntoutuksen merkityksen ymmärtäminen oman hyvinvoinnin tukena, omatoimisten kuntoutuskeinojen oppiminen ja omaksuminen, terveiden elintapojen ja itsehoidon omaksuminen, tieto kivun syntymisestä sekä kivunhallinnasta, elämänhallintakeinojen oppiminen ja vahvistaminen sekä työssä selviytymisen tukeminen.

Lue lisää