Kuntoremontti

Arvokkainta ja tärkeintä pääomaa on oma terveys ja hyvinvointi. Kuntoremontti tarjoaa keinoja ja konkreettista ohjeistusta omasta terveydestä, hyvinvoinnista ja arjessa jaksamisesta huolehtimiseen.

Kuntoremontit Solaris Kylpylöissä

Kuntoremontti on varhaiskuntoutusta, jossa tavoitteena on työkyvyn ylläpitäminen, henkisen hyvinvoinnin ja työssäjaksamisen tukeminen, työkykyvä haittaavien oireiden syntymisen ennaltaehkäisy ja aktivoiminen oman terveyden vaalilmiseen. Kuntoremontin aikana tutustutaan erilaisiin liikuntamuotoihin ja arkiliikunnan mahdollisuuksiin sekä saadaan tietoa omasta kehosta ja kunnosta. Ohjelma sisältää tietoa myös ravitsemuksesta ja muista hyvinvoinnin osa-aluiesta.

Rauhalahden kuntoremontti

Lohja Span kuntoremontti